Kasutustingimused

Identiteet

Nimi: Lamp en Licht Online B.V., mis tegutseb ärinime "lampjavalgus.ee"
all Äriaadress: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holland
E-posti aadres: [email protected]
Äriregistri kood: 67722415
KMKR number: NL857149039B01

 

Hinnad ja teave

Kõik avaldatud hinnad sisaldavad käibemaksu ning võivad sisaldada programmeerimis- ja sisestusvigu. Me ei vastuta ekraani kvaliteedist tulenevate (värvi-) variatsioonide eest. Hinnad ei sisalda transpordikulu. Kui tellimusega kaasnevad transpordikulud, siis esitatakse need selgelt ja täpselt enne lepingu sõlmimist.

 

Lepingu sõlmimine

Mõistliku aja jooksul enne lepingu sõlmimist esitatakse veebilehel selge teave tellimuse täitmise viisi ja tarneaja kohta. Tellimused toimetatakse kliendini 30 päeva jooksul. Kui teatud kaupu ei ole võimalik õigeaegselt tarnida, siis teid teavitatakse sellest. Sellisel juhul võite nõustuda uue tarnekuupäevaga, valida alternatiivse toote või loobuda lepingust lisatasudeta. Jätame endale õiguse mitte tarnida kindlatesse asukohtadesse või piirkondadesse, kuhu transport peaks toimuma meritsi, millega kaasneksid märkimisväärsed transpordikulud.

 

Loobumisõigus

Te võite selle lepingu igasuguse põhjenduseta lõpetada 30-päevane jooksul. Tühistamisaeg lõpeb 30-päevane pärast kauba toimetamist teile või teie poolt määratud kolmandale osapoolele (v.a transpordiettevõttele).

Tühistamisõiguse rakendamiseks peate meid teavitama selle lepingu tühistamise soovist kirjalikult (kirja, faksi või e-posti teel). Te võite kasutada lisatud tühistamisankeeti, kuid see ei ole kohustuslik.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holland
[email protected]

Tühistamistähtaja täitmiseks piisab tühistamisega seotud tahteavalduse saatmisest enne tähtaja möödumist.

 

Tühistamise mõju

Kui te tühistate selle lepingu, siis tagastame teile kõik teie poolt tasutud summad, sh tarnekulud (v.a lisakulud, mis tulenevad kõige soodsamast meie pakutavast tarneviisist kallima transpordimeetodi valimisest), mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teie tühistamissoovist teada saamisest. Tagasimakse tegemiseks kasutame sama makseviisi, mida kasutasite algses tehingus, kui te ei palu makse tegemist muu kanali kaudu. Igal juhul ei rakendu tagasimakse puhul teile lisakulusid. Me võime tagasimaksega viivitada kuni oleme saanud teile saadetud kauba tagasi või te olete edastanud kauba tagasisaatmist kinnitavad dokumendid.

Te saadate või toimetate kauba meile tagasi mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30-päevane päevast, millal te edastasite meile enda tühistamissoovi. Tähtaeg on täidetud, kui te saadate kauba tagasi enne perioodi 30-päevane lõppu. Teie kanda jääb kauba tagastamisega seotud otsene kulu. Te vastutate ainult kauba väärtuse sellise käitlemisest tuleneva kahanemise eest, mis on vajalik toodete algomaduste ja funktsioonide taastamiseks.

 

Makse

Makse tuleb teostada tellimisprotsessi käigus valitud meetodil ja, kui on nii täpsustatud, siis meie veebilehe kaudu. Kui teil ei õnnestu makse teostamine tellimuse esitamise käigus, siis teavitame teid sellest ja anname teile 14 päeva makse teostamiseks. Kui te ei teosta makset selle 14-päevase perioodi jooksul, siis arvestatakse võlgnetavalt summalt intressi ja me jätame endale õiguse lisada kogusummale sissenõudmiskulud.

Lamp en Licht Online B.V (Kaubanduskoda 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holland)

 

Garantii ja vastavus

Meilt tellitavatele kaupadele kehtib seadusega ettenähtud garantii. Me garanteerime, et meie pakutav kaup vastab esitatud tehnilistele kirjeldustele ja eeldatavatele kvaliteedistandarditele.

 

Kaebused

Kui teil on kaebusi, siis teavitage meid neist esimesel võimalusel (vt kontaktandmeid ülal). Me tegeleme teie kaebusega esimesel võimalusel ja te saate asjakohase vastuse 14 päeva jooksul. Kui te ei ole rahul sellega, kuidas teie kaebusele reageeriti, siis võite esitada ka avalduse Euroopa ODR-platvormi kaudu http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Lõppsätted

See leping allub Hollandi seadustele. Selle lepingu puhul valitud õigusruum ei mõjuta teile teie elukohariigis kehtivat õiguskaitset. Kui kohalik seadusandlus ei näe ette teisiti, siis lahendatakse kõik käesolevast lepingust tulenevad vaidlused kompetentses Hollandi kohtus, mis vastab meie tolle hetke tegutsemiskohale Hollandi riigis.