Privaatsus ja küpsised

Kui te surfate meie veebilehel ja ostate meie lehe kaudu midagi, usaldate meie kätte oma isikuandmed. Käsitleme teie andmeid suure hoolsusega ja anname endast parima, et kaitsta teie andmeid parimal võimalikul viisil.

Need isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtted selgitavad, kuidas me teie andmete töötlemisel tagame, et teie andmed oleksid kaitstud ja milliseid valikuid te seejuures ise saate teha.

Sisukord

Kes vastutab minu isikuandmete töötlemise eest?

Mida see minu jaoks tähendab?

Millised valikuvõimalused mul on?

Mis täpselt on isikuandmed?

Milliseid minu andmeid töödeldakse ja miks?

Kuidas saab minu andmeid töödelda turunduse eesmärgil?

Milline on õiguslik alus minu andmete töötlemiseks?

Kellele minu andmeid saadetakse?

Kui kaua minu andmeid säilitatakse?

Kus minu andmeid säilitatakse?

Kuidas minu andmed turvatakse?

Millised on minu õigused seoses minu isikuandmetega?

Kas need isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtted kehtivad ka teistel veebilehtedel?

Kas neid isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtteid võidakse muuta?

Kuhu saan küsimuste korral pöörduda?

Küpsised

 

Kes vastutab minu isikuandmete töötlemise eest?

Meie ettevõtte nimi on Lamp en Licht Online B.V. (edaspidi: Lampjavalgus), registreeritud asukoht: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holland.

Meie vastutame veebilehe lampjavalgus.ee kättesaadavaks tegemise eest ja sellega seotud isikuandmete töötlemise eest.

Mida see minu jaoks tähendab?

Isikuandmete töötlemisel järgime alati isikuandmete kaitse osas kehtivaid õigusnorme. See tähendab muu hulgas, et:

 • määratleme selgelt eesmärgid, miks me isikuandmeid töötleme. Eesmärgid määratleme näiteks nende isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtete koostamise kaudu; 
 • salvestame võimalikult vähe isikuandmeid ja piirdume nii palju kui võimalik nende andmete töötlemisega, mis on vajalikud selle teenuse osutamiseks, mida te kasutada soovite; 
 • küsime alati teie nõusolekut nende andmete töötlemiseks, mille jaoks teie nõusolekut nõutakse või mille puhul me seda kohaseks peame, näiteks pakume teile võimalusi teha valikuid või valida seadeid; 
 • oleme võtnud tarvitusele turvameetmed teie isikuandmete kaitsmiseks. Kohustame seda tegema ka neid osapooli, kes meie jaoks teie isikuandmeid töötlevad
 • austame teie õigusi, näiteks õigust oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada, kui seda taotlete.

 

Millised valikuvõimalused mul on?

Selleks, et teil oleks kontroll oma privaatsuse üle, laseme teil endal valida, kui palju andmeid te oma tegevuse kohta meie veebilehel töödelda lubate. Selle valiku saate igal hetkel teha, kui klikite nupul seaded.

Kui soovite, et meie pakkumised, reklaamid ja teenused vastaksid võimalikult palju teie huvidele, eelistustele ja soovidele, saate anda meile nõusoleku oma andmete töötlemiseks sellel otstarbel. See on umbes sama, et poodnik, kes teid hästi tunneb, saab teile paremini abiks olla. Kui te seda mis tahes põhjusel pigem ei soovi, saate valida, et teie andmeid tohib töödelda vaid hädavajalikul määral.

 

Mis täpselt on isikuandmed?

Kõik andmed, mis viivad tagasi teie isikuni, on isikuandmed. Näiteks teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Isikuandmed on ka unikaalsed numbrid, mille abil teid on võimalik tuvastada, näiteks kliendi number, IP-aadress või küpsiste ID. Samuti on seda teie tellimuste ajalugu ja veebikäitumine meie veebilehel.

 

Milliseid minu andmeid töödeldakse ja miks?

See, milliseid teie andmeid töödeldakse ja millisel eesmärgil, tuleneb eelkõige teie seadetest, valikutest ja tegevusest meie veebilehel. Alljärgnevalt kirjeldame tegevuste kaupa, milliste isikuandmete töötlemine sellega kaasneb.

Veebilehe külastamine

Kui te külastate meie veebilehte, siis peame igal juhul töötlema teie IP-aadressi. Ilma selleta ei saa me teile veebilehte kuvada.

Peale selle kasutame küpsiseid ja teisi taolisi tehnoloogiaid, et panna veebileht teie jaoks hästi toimima. Küpsise puhul on tegemist väikese failiga, mille teie veebibrauser salvestab teie seadmesse ja mida meie süsteem saab lugeda ning vajaduse korral täiendada. Näiteks kasutame küpsist selleks, et säilitada teie ostukorvi sisu kuni te veebilehel surfate. Ka teie seaded selle kohta, millisel eesmärgil te küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate kasutamist lubate, säilitatakse (funktsioneerimiseks vajaliku) küpsise abil. Vestlus meie veebilehel töötab samuti sellise funktsioneerimiseks vajaliku küpsise abil. Lisaks küpsistele kasutame ka teisi tehnoloogiaid, mis salvestavad teatud andmeid teie seadmesse ja loevad neid. Brauseri seadete abil võib näiteks olla võimalik ära tunda teie seadet ja salvestada või lugeda teie eelistusi.

Tehniliste probleemide ja turvaintsidentide tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks säilitab meie brauser logiandmeid iga meie veebilehel tehtud vaate kuvamise kohta. Kui te ei ole statistiliste andmete kogumist ära keelanud, võime neid logiandmeid statistilisel eesmärgil kasutada.

Neid küpsiseid ja nende andmete töötlemist, mis ei ole veebilehe toimimiseks hädavajalikud, näiteks selliseid, mille otstarbeks on statistiliste andmete kogumine, teie eelistuste säilitamine ja pakkumiste ning reklaamide isikupärastamine, saate ise seadete nupu alt sisse ja välja lülitada.

Tellimuse tegemine

Kui teete tellimuse, siis vajame teilt näiteks järgmisi andmeid:

 • makseandmeid, et saaksime kindlaks teha, kas tellimuse eest on makstud;
 • kontaktandmeid, et saaksime informeerida teid tellimuse lõpule viimisest;
 • teie täielikku nime ja aadressi tellitud kauba kohaletoimetamiseks (või selle tellimiseks).

Tellimuse tegemisel on teil võimalik hoiduda edaspidiste pakkumiste saamisest ning info saamisest sama liiki toodete ja teenuste kohta, kui need, mille tellisite. Kuni te ei kasuta pakkumiste saamisest loobumise võimalust, võime saata teile e-posti teel pakkumisi, mille kohta me teie ostude põhjal arvame, et need võiksid teile huvi pakkuda.

Konto loomine

Meie veebilehe mugavamaks kasutamiseks saate igal ajal luua endale kasutajakonto. Siis ei pea te järgmist tellimust tehes oma andmeid uuesti sisestama. Sellisel juhul peate lisaks tellimuste andmetele sisestama ka salasõna, mille meie turvaliselt salvestame (vt allpool alapealkirja Turvalisus alt).

Meiega suhtlemine

Saate meiega suhelda mitmel viisil ‒ vestluse, e-posti ja telefoni teel. Töötleme teiega suhtlemisest saadud andmeid, et saaksime võimalikult hästi reageerida teie soovidele või palvele.

Meie uudiskirja tellimine

Meie pakkumisi saate tellida enda e-postile. Uudiskirja saamiseks ei pea esmalt midagi tellima. Kui annate meile e-postiaadressi, saame saata teile sellele aadressile pakkumisi. Pakkumiste saamisest saate igal ajal loobuda, kui järgite vastavaid juhiseid.

Turu-uuringus osalemine, tagasiside andmine

Teeme kõik selleks, et meie teenused oleksid võimalikult kasutajasõbralikud ja väärtuslikud. Võib juhtuda, et palume selleks teie abi – näiteks võime paluda teil osaleda turu-uuringus, mis ei kohusta teid mitte millekski. Sellises uuringus võime näiteks küsida, kuivõrd rahule te meie teenustega jäite ja kui tõenäoline on, et soovitaksite meid teistele (soovitusindeks (NPS)). Saate alati ise otsustada, kas soovite uuringus osaleda või mitte. Teie arvamust või tagasisidet teistele ei jagata.

Sotsiaalmeedias fotode jagamine teemaviitega #jahlampjavalgusee

Sotsiaalmeedias saate jagada meiega oma fotosid, kui kasutate teemaviidet (hashtag) #jahlampjavalgusee. Selleks kehtivate tingimustega saate tutvuda siin.

 

Kuidas saab minu andmeid töödelda turunduse eesmärgil?

Turunduse küpsised

Kui te lubate küpsiste kasutamist ja andmete töötlemist turunduse eesmärkidel, saavad meie turunduspartnerid töödelda andmeid teie liikumise kohta meie veebilehel ja siduda neid teie teiste liikumistega teistel veebilehtedel, millel nad aktiivsed on ning millel te samuti selleks oma nõusoleku olete andnud. Nende andmete töötlemise põhjal tehakse oletusi teie võimalike soovide ja eelistuste kohta. Nende oletuste põhjal määratakse, millised pakkumised ja reklaamid võiksid olla teie jaoks kõige huvitavamad.

Olenevalt meie turundusstrateegiast, mida võidakse aeg-ajalt muuta, võime määratleda inimeste sihtrühmi või segmente, kellel teatud (käitumis)omadused kokku langevad, ja kellele me seetõttu kuvame oma reklaame sagedamini või harvemini. Andmete saamine selle kohta, kas keegi pärast reklaami nägemist ka midagi tellib, võimaldab meil saada infot meie turunduskampaaniate efektiivsuse kohta.

Veebilehtedel, millel meie või teised pakkujad turunduse küpsiste ning muude taoliste tehnoloogiate abil oma reklaame avaldavad, näiteks populaarsetel uudistelehtedel, kasutatakse sageli selliseid süsteeme, mis võimaldavad reklaamide avaldajatel automaatselt teha hinnapakkumisi oma reklaamide avaldamiseks. Reklaam, mida teile kuvatakse, on see reklaam, mille avaldamiseks on sellel hetkel tehtud kõige kõrgemad hinnapakkumised, ‒ seda lootuses, et see toode või teenus vastab kõige paremini teie huvidele ja soovidele. Sel hetkel hinnatakse kõige tõenäolisemaks, et te soovite seda toodet või teenust osta. Reklaami avaldajatena saame ka meie niisuguseid teenuseid kasutada, mis võimaldavad meil näidata neid pakkumisi ja reklaame, mida me teie jaoks kõige huvipakkuvamaks peame.

Oluline on olla sellest teadlik, et on palju faktoreid, mis määravad, millist reklaami te millal ja kus näete. Teie tegevused meie veebilehel ja see, kas olete andnud oma nõusoleku turunduse küpsiste kasutamiseks ning oma andmete töötlemiseks, moodustavad ühe osa nendest faktoritest, kuid ei pruugi paljudel juhtudel olla määravad.

Turunduse küpsiseid võime kasutada ka oma veebilehe sisu võimalikult heaks kohandamiseks teie eelistustele.

Teie andmete kaitsmiseks ei edasta me oma turunduspartneritele teie nime. Teie tehtud klikid sidustatakse pseudonüümse numbriga (küpsiste ID või kasutaja ID), mille abil meie turunduspartnerid reeglina teie isikut tuvastada ei saa.

E-posti turundus

Kui olete tellinud meie uudiskirja, saadame teile (iga nädal) e-kirja pakkumiste ja infoga, mida üritame teha teile võimalikult huvipakkuvaks. Kasutame seejuures tehnoloogiat, mis annab meile teada, kas te avate meie saadetud kirju ja millistele kirjaga saadetud linkidele te klikite. Analüüsime neid andmeid, et teada saada, kui palju meie e-kirju loetakse.

 

Milline on õiguslik alus minu andmete töötlemiseks?

ELi kõige olulisem isikuandmete kaitset käsitlev õigusakt, so isikuandmete kaitse üldmäärus sätestab, et isikuandmete töötlemine peab alati tuginema ühele nendest põhimõtetest, mida on selles määruses kirjeldatud. Meie lähtume andmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest.

 • Nõusolek. Tohime teie andmeid töödelda, kui olete selleks andnud oma teadva nõusoleku. See kehtib näiteks:
  • küpsiste ja teiste taoliste tehnoloogiate kasutamise puhul turunduse eesmärgil;
  • meie uudiskirja saamiseks tehtud tellimuste puhul (kui te ei ole meie kaupu või teenuseid veel tellinud).
 • Leping. Tohime teie andmeid töödelda, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu ettevalmistamiseks. See kehtib näiteks: 
  • siis, kui surfate meie veebilehel;
  • teie tellimuste töötlemise puhul.
 • Seadusjärgne kohustus. Tohime teie andmeid töödelda, kui see on vajalik seadusjärgse kohustuse täitmiseks. See kehtib näiteks:
  • meie raamatupidamisdokumentide säilitamise puhul maksuameti jaoks;
  • pädevate asutuste, näiteks õigusasutuste või järelevalveasutuste korralduste täitmise puhul.
 • Õigustatud huvi. Tohime teie andmeid töödelda, kui meie või teiste isikute huvi teie isikuandmete töötlemiseks on kaalukam kui teie huvi sellest keeldumiseks. See kehtib näiteks:
  • meie veebilehe turvamise ja teenusetõkestamise rünnete puhul;
  • e-kirjade saatmise puhul sarnaste toodete pakkumistega, mida te varem meilt olete ostnud, juhul kui te ei ole keeldunud e-posti teel pakkumiste saamisest.

 

Kellele minu andmeid saadetakse?

Meie veebilehe ja teenuste pakkumiseks kasutame mitmete teiste teenuseosutajate teenuseid. Mõned nendest töötlevad oma teenuse osutamisel ka teie andmeid, näiteks postiteenuse osutaja, kellel on vaja teie aadressi, et tellimus teile kätte toimetada.

Kui see on teie tellitud teenuse osutamiseks vajalik, võime me edastada teie andmeid järgmistele teenuseosutajatele:

 • kohaletoimetamise teenuse pakkujad;
 • makseteenuste pakkujad;
  • Kui te valite maksmise pärast kauba kättesaamist, edastatakse teie tellimuse andmed makseteenuse pakkujale Klarna. Klarna vastutab teie andmete töötlemise eest Klarna isikuandmete töötlemise põhimõtete kohaselt ja võib seejuures (täieliku) makse mittelaekumise riski vähendamiseks kasutada inkasso ja krediidiinfo teenuseid;
 • veebipoodide ülevaatusplatvormid;
 • veebimajutusteenuse pakkujad;
 • sisuedastuse võrgu (CDN) pakkujad, kes vastutavad veebilehe kiirema laadimise eest;
 • veebilehe arendajad;
 • kliendisuhete haldusplatvormide (CRM) pakkujad;
 • veebilehe teatud funktsioonide, nt vestluse funktsiooni pakkujad;
 • kui olete nende kasutamiseks nõusoleku andnud, siis küpsiste ja teiste taoliste tehnoloogiate pakkujad meie veebilehel, sh näiteks meie turunduspartnerid.

Me ei müü teie andmeid ei nendele teenuseosutajatele ega mis tahes teistele osapooltele. Selliste teenuste osutajatega nagu eelnevalt loetletud, sõlmime me lepingud, milles on kokku lepitud, mida nad teie andmetega teha tohivad ja mida mitte.

Peale selle ei edasta lampjavalgus teie antud andmeid teistele osapooltele, kui te ei ole selleks oma nõusolekut andnud, välja arvatud juhul kui see on seaduse kohaselt nõutud või vajalik. Näiteks võib politsei pettuste uurimise raames taotleda meilt andmete esitamist. Sellisel juhul on lampjavalgus seaduse järgi kohustatud need andmed esitama.

 

Kui kaua minu andmeid säilitatakse?

Logiandmed

Üldiselt säilitame oma veebiserveri logiandmeid kuni kolm (3) kuud. Tehniliste probleemide (kui on) või turvaintsidentidega seotud logiandmeid võime säilitada seni, kuni loeme probleemi või intsidendi lahendatuks.

Küpsised ja teised taolised andmed

Küpsiste ja teiste taoliste andmete säilitamise tähtajad leiate seadete alt, kust saate valida, milliste küpsiste kasutamiseks ja andmete töötlemiseks te nõusoleku annate.

Tellimused

Kui teete meie veebilehe kaudu tellimuse, säilitab lampjavalgus teie andmeid kuni 5 aastat alates viimase tellimuse tegemisest, välja arvatud juhul kui meil on seadusest tulenevalt (nt maksuameti jaoks) kohustus andmeid kauem säilitada.

Teie konto

Kõik teie kontol olevad andmed, sh teie nimi, aadress, kontaktandmed ja andmed tehtud tellimuste kohta kustutatakse, kui te ei ole 5 aastat oma kontole sisse loginud.

Suhtlus

Kui võtate meiega ühendust veebivormi kaudu, e-posti teel, Facebookis, Twitteris, WhatsAppi või vestluse sõnumite kaudu, säilitab lampjavalgus teie andmeid seni, kuni see on vajalik teie esitatud küsimuse või soovi käsitlemiseks. Me kustutame vestluse, kui oleme piisavalt veendunud, et teie küsimus või soov on korrektselt lõpuni käsitletud või kui lepingus kokku lepitud andmete säilitamise tähtaeg on läbi.

Kui te vastate mõnele blogipostitusele või annate meie veebipoes hinnangu mõnele tootele, avaldatakse teie vastus ja säilitatakse teie andmeid kuni te oma vastuse või antud hinnangu kustutate.

Fotod, mida olete jaganud teemaviitega #jahlampjavalgusee

Kui olete lubanud kasutada oma fotot, mida jagate teemaviitega #jahlampjavalgusee, võime teie fotot kasutada seni, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate. Fotode kasutamise tingimustega saate tutvuda siin.

 

Kus minu andmeid säilitatakse?

Säilitame teie andmeid nii palju kui võimalik Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Teatud olukordades võib juhtuda, et teie andmeid hoitakse väljaspool EMPd paiknevas riigis, näiteks siis, kui meile teenust osutav ettevõte on seal registreeritud. Sellisel juhul hoolitseme selle eest, et teie andmete edastamine toimub seadusjärgselt ja turvaliselt. Näiteks võime küsida teilt nõusolekut andmete edastamiseks. Teie nõusolekut küsime näiteks turunduse küpsiste kasutamiseks ja teie andmete töötlemiseks, et edastada teie andmeid meie Ameerika Ühendriikides paiknevatele turunduspartneritele. Peale selle võtame tarvitusele sobivaid meetmeid teie andmete kaitsmiseks, sh sõlmime andmete säilitajaga lepingu selleks otstarbeks Euroopa Komisjoni poolt koostatud normtingimustel.

 

Kuidas minu andmed turvatakse?

Teie andmete kaitsmiseks varguse ja ebaseadusliku töötlemise eest, näiteks nendega tutvumise eest selleks mittevolitatud isiku poolt, on meil tarvitusele võetud tehnilised ja korralduslikud meetmed.

Lampjavalgus kasutab (muu hulgas) alljärgnevaid turvameetmeid:

 • juurdepääs isikuandmetele on kaitstud kasutajanime ja salasõnaga;
 • salasõna teksti asemel salvestame tähtedest ja numbritest koosneva kogumi (hash-koodi), mis tuletatakse salasõnast algorütmi abil. Selle turvameetme tõttu ei saa isegi meie enda töötajad teie salasõna lugeda;
 • kasutame turvalist ühendust (HTTPS, SSL/TLS), mis kaitseb teie ja meie veebilehe vahel vahetatud informatsiooni, kui sisestate oma isikuandmeid;
 • säilitame iga isikuandmete päringu logiandmeid.

 

Millised on minu õigused seoses minu isikuandmetega?

Oma isikuandmetega seoses on teil järgmised õigused:

 • võite teha taotluse nende teie andmetega tutvumiseks, mida meie töötleme;
 • võite teha taotluse tavavormingus ülevaate saamiseks nendest teie andmetest, mida me töötleme;
 • võite teha taotluse oma andmete parandamiseks või kustutamiseks, kui need ei ole õiged või on aegunud.

Nende õiguste kasutamiseks võite võtta meiega ühendust. Meie kontaktandmed leiate nende isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtete lõpust.

Kui soovite esitada kaebust selle kohta, kuidas me teie andmetega ümber käime, siis võtke palun meiega ühendust. Ühtlasi on teil õigus esitada kaebus järelevalvet teostavale asutusele (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Kas need isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtted kehtivad ka teistel veebilehtedel?

Need isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtted ei kehti kolmandate isikute veebilehtedel, mis on meie veebipoega linkide kaudu sidustatud. Lampjavalgus ei saa tagada, et need kolmandad isikud käivad teie isikuandmetega ümber usaldusväärselt või turvaliselt. Soovitame teil enne nende veebilehtede kasutamist lugeda nende veebilehtede isikuandmete kaitse põhimõtteid.

 

Kas neid isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtteid võidakse muuta?

Lampjavalgus on õigus viia nendesse isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtetesse sisse muudatusi. Muudatustega kursis olemiseks soovitame neid põhimõtteid aeg-ajalt üle lugeda.

Isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtteid uuendati viimati 28. aprillil 2022.

 

Kuhu saan küsimuste korral pöörduda?

Kui teil on veel küsimusi teie isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun julgelt meiega ühendust. Aitame teid meelsasti!

 

Küpsised