Privaatsus ja küpsised

Ettevõtte Lamp en Licht Online B.V. veebileht (edaspidi: lampjavalgus), töötleb privaatset teavet ja isikuandmeid. Lampjavalgus peab isikuandmete haldamisel ettevaatlikust väga oluliseks. Seetõttu töötleme ja kaitseme isikuandmeid võimalikult suure ettevaatusega.

Nende andmete töötlemisel järgiblampjavalgus.eeandmekaitseseadustega ettenähtud nõudeid.

 • me väljendame selgelt, mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme. Teeme seda selle privaatsust ja küpsiseid käsitleva teatise kaudu;
 • Lampjavalgus on andmete vastutav töötleja;
 • juhtudel, kui teie luba on vajalik, siis küsime teilt selgesõnalist luba enne teie isikuandmete töötlemist;
 • me rakendame asjakohaseid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete kaitse ja nõuame sama ka kõigilt kolmandatelt osapooltelt, kes isikuandmeid töötlevad;
 • me austame teie õigust nõuda meie valduses olevate isikuandmete avaldamist, korrigeerimist ja kustutamist.

Lampjavalgus on andmetöötluse läbiviija. Selles privaatsust ja küpsiseid käsitlevas teatises selgitame milliseid isikuandmeid ja milleks me kogume ja kasutame. Me soovitame selle hoolikalt läbi lugeda.

Seda privaatsust ja küpsiseid käsitlevat teatist muudeti viimati 18.01.2021.

 

Milliseid andmeid me töötleme?

Meie veebilehe kasutamisel võite meile edastada teatud informatsiooni, mille hulka võib ka kuuluda isikuandmeid. Me kogume isikuandmeid erinevate kanalite kaudu. Näiteks, meie veebileht võimaldab tellida tooteid, mille teile toimetamine eeldab teatud isikuandmete küsimist. Lampjavalgus töötleb järgnevaid andmeid:

 • nimi;
 • sugu;
 • e-posti aadress;
 • telefoninumber
 • aadress;
 • salasõna;
 • ettevõtte nimi;
 • makseandmed.

Ülaltoodud andmeid on vaja teie konto registreerimiseks ja tellimuste vormistamiseks.

Lisaks töötleme:

 • kõiki isikuandmeid, mida saadate meile e-kirjade, kontaktivormide või vestlusakna kaudu;
 • isikuandmeid, mida avaldate meie veebipoe arvustustes;
 • isikuandmeid, mida meile edastate fotovõistlustel osalemisel;
 • isikuandmeid, mida meile edastate loosides osalemisel.

 

Milleks teie andmeid kasutame?

Me kasutame teie andmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • teile kasutajakonto loomine;
 • tellimuste täitmine (tarne, makse ja kontakt);
 • küsimustele ja toodetega seotud päringutele vastamine;
 • meie tooteid käsitlevate uudiskirjade saatmine;
 • blogipostitustele vastamine;
 • loosimiste ja fotovõistluste võitjate väljakuulutamine;
 • teiepoolsete arvustuste avaldamine meie veebipoe kohta.

Kui te olete selleks loa andnud, siis võib lampjavalgus saata teile e-posti teel uudiskirju. Kõigis teile edastatud e-kirjades on välja toodud võimalus tellimus tühistada, kui te enam ei soovi meie uudiskirja. Lisaks saate uudiskirja tellimusest loobuda enda konto kaudu.

 

Andmete saajad

Teie andmeid edastatakse kolmandatele osapooltele vaid siis, kui see on vajalik teie tellitud kaupade kohale toimetamiseks. Lisaks edastab, lampjavalgus teie aadressi transpordifirmale, et teie tellimus kohale toimetada. Teie andmed edastatakse järgnevatele osapooltele:

transpordifirmad, makseteenused, veebipoodide arvustusplatvormid, domeeniteenuste pakkujad, veebilehtede arendajad.

Lampjavalgusei avalda teie andmeid kolmandatele osapooltele ühelgi muul juhul, kui te ei ole selleks andnud sõnaselget luba või kui seda ei näe ette kehtiv seadusandlus. Näiteks võib politsei meilt paluda teavet pettuste uurimisel. Sellisel juhul on lampjavalgus seadusega kohustutud need andmed avaldama.

 

Säilitusaeg

Kui te teete meie veebilehe kaudu tellimuse, siis säilitab lampjavalgus teie andmeid kuni nelja aasta jooksul teie viimasest tellimusest.

Kui te võtate meiega ühendust meie kontaktivormi, e-posti, Facebooki, Twitteri, WhatsAppi või vestlusakende kaudu, siis säilitab lampjavalgusteie andmeid nii kaua kui on vajalik teie küsimuse või päringu töötlemiseks ning seejärel kuni kuus kuud, et töödelda mis tahes võimalikke järelküsimusi.

Kui te vastate blogipostitusele või avaldate meie veebilehe arvustuse, siis see avaldatakse ja teie andmeid säilitatakse kuni olete vastuse või arvustuse eemaldanud.

Kui te edastate fotovõistlusele pildi, siis see võidakse avaldada meie veebilehel. Muid fotovõistluste või loosimiste käigus edastatud isikuandmeid säilitatakse kuni võitja(d) on saanud oma auhinnad kätte.


Kaitse

Lampjavalgusrakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie andmeid kadumise ja volitamata kasutamise eest (nt andmevargus, volitamata vaatamine).

Lampjavalgus rakendab järgnevaid turvameetmeid:

 • ligipääs isikuandmetele on kaitstud kasutajanime ja salasõnaga;
 • me kasutame turvalisi ühendusi, mis kaitsevad kogu infot, mis liigub teie ja meie veebilehe vahel, kui isikuandmeid sisestate;
 • me säilitame kõigi isikuandmepäringute logid.

Teie õigused enda isikuandmete osas

Teil on enda isikuandmete osas järgnevad õigused:

 • te võite esitada päringu, et tutvuda meie poolt säilitatavate andmetega teie kohta;
 • te võite paluda laialt levinud vormingus ülevaadet teid puudutavate andmete kohta, mida me töötleme;
 • te võite esitada päringu enda andmete parandamiseks või kustutamiseks, kui andmetes esineb vigu või need on muutunud.
 • Kui te soovite mõnda neist õigustest kasutada, siis võtke meiega julgelt ühendust. Selleks vajalikud kontaktandmed leiate selle teatise lõpust.

Kui teil on kaebusi seoses viisidega, kuidas teie andmeid töötleme, siis palun andke meile teada. Lisaks on teil õigus esitada kaebusi meie üle järelevalvet teostavale organisatsioonile (Hollandi andmekaitseametile).

 

Kolmandate osapoolte veebilehed

See privaatsust ja küpsiseid käsitlev teatis ei kehti kolmandate osapoolte veebilehtedele, mis on meie veebipoega ühendatud linkide kaudu. Lampjavalgus ei saa tagada, et need osapooled töötlevad teie isikuandmeid usaldusväärsel või turvalisel viisil. Seetõttu soovitame teil enne nende veebilehtede kasutamist tutvuda nende lehekülgede privaatsuspõhimõtetega.

 

Privaatsust ja küpsiseid käsitleva teatise muudatused

Lampjavalgusjätab endale õiguse muuta seda privaatsust ja küpsiseid käsitlevat deklaratsiooni. Seetõttu soovitame teil seda teatist korrapäraselt kontrollida, et oleksite võimalikest muutustest teadlik.

 

Kontaktandmed

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holland
[email protected]

 

Küpsised